جزییات افزونه

GR 3804
شماره افزونه
GR 3804
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
791177
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
791177 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
791177 DEU273
شناسه دیگر
WIR 38039 RUS001
شناسه دیگر
791177 DEU273
نام افزونه
CHABAROWSKAJA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Chabarowskij kraij
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:547022d4-db05-4013-81b6-006bdccbab8e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد