جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

3087
شماره افزونه
3087
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
August 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
TOUBOTO
شماره جمع‌آوری
VT009/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT009/83
موقعیت محل جمع‌آوری
HANIA-SKAFI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:54cae708-bd06-4c1c-a96f-9fa25be58c8a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد