جزییات افزونه

TARS 4560
شماره افزونه
TARS 4560
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
August 1937
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Garcinia
گونه
نام علمی
Garcinia subelliptica Merr.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
TARS 4560 USA126
نام افزونه
TARS 4560
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:54e46396-7c5d-42a8-b88a-7e0558599e92
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد