جزییات افزونه

AzGR-4336
شماره افزونه
AzGR-4336
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
30 June 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Anthriscus
نام علمی
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm.
نام محصول ارائه شده
beaked
نامهای افزونه
نام افزونه
Palid dishavary
شناسه دیگر
DERMAN-110 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-110 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-110
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 June 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-110
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:55695ec3-8f01-4816-a525-3356b6fccac9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016