جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

3101
شماره افزونه
3101
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
SELITSINO
شماره جمع‌آوری
VT054/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT054/83
موقعیت محل جمع‌آوری
KARDITSA-DRAKOTRYPA
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:558da121-7190-43e7-84ea-d29778c9d803
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد