جزییات افزونه

01C0106991
شماره افزونه
01C0106991
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TJKHOL 49/06
نام افزونه
Tureckaja
نام افزونه
Turetskaya
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 11, 2006
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
TJKHOL-06
شماره جمع‌آوری
TJKHOL 49/06
موقعیت محل جمع‌آوری
Ubagn, Darvas Range, Gornyj Badashan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
CZE122
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
38.564722
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
71.118889
ارتفاع محل جمع‌آوری
2500
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-15.8-13.7-7.0-0.52.86.29.08.53.5-1.3-6.2-11.1
میانگین دما [°C]-11.1-9.4-3.24.18.312.716.215.911.04.9-1.7-7.3
بیشینه دما [°C]-6.3-5.00.68.813.919.423.423.418.611.12.9-3.4
بارش ماهانه [mm]64.068.0104.089.086.028.014.04.06.037.045.067.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
3.4
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
11.1
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
93.5
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
23.4
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-15.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
39.2
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
3.0
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
14.3
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
14.9
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-9.3
بارش سالانه [mm]
612.0
بارش گرمترین ماه [mm]
104.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
4.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
62.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
279.0
بارش خشکترین ماه [mm]
24.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
46.0
بارش سردترین منطقه [mm]
199.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:56061c09-6311-4c16-b86a-ed7f3613578c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد