جزییات افزونه

GR 384
شماره افزونه
GR 384
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
10 April 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
FAL Braunschweig, Frau Oetmann, Germany
شماره افزونه اهداکننده
90
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
90
شماره جمع‌آوری
98
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
98
موقعیت محل جمع‌آوری
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۳٫۲۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۵۱۶۶۶۷
مختصات مبهم
4800
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱٫۱‎−۱٫۴۰٫۸۳٫۶۷٫۴۱۰٫۷۱۲٫۵۱۲٫۳۱۰۶٫۸۳۰٫۴
میانگین دما [°C]۱٫۱۱٫۲۴۷٫۷۱۱٫۹۱۵٫۱۱۶٫۵۱۶٫۴۱۴۱۰٫۲۵٫۴۲٫۵
بیشینه دما [°C]۳٫۳۳٫۸۷٫۳۱۱٫۸۱۶٫۴۱۹٫۶۲۰٫۶۲۰٫۶۱۸٫۱۱۳٫۶۷٫۹۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۴۴۴۵۴۴۷۵۹۷۳۸۲۷۷۶۹۶۶۷۶۷۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۶٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۴٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۶
بارش سالانه [mm]
۷۸۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۷۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:569467d0-0c0f-4717-b5f8-d0250ca3d9e5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد