جزییات افزونه

IB/SLB/002
شماره افزونه
IB/SLB/002
موسسه دارنده
کد موسسه
FJI049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
22 July 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
SI 286
آرایه‌بندی
جنس
Ipomoea
گونه
نام علمی
Ipomoea batatas (L.) Lam. ipomoea batatas (L.) Lam.
نام محصول ارائه شده
Sweet_Potato
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SI 286 WSM001
نام افزونه
Sweet_Potato
شناسه دیگر
IB/SI/02 FJI049
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:56d78f51-2c14-4c4c-92c1-51865e02f4c6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ دسامبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱ نوامبر ۲۰۱۶