جزییات افزونه

UN0900016
شماره افزونه
UN0900016
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1971
منشاء مواد
Breeding institute code
AZE009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
محصول
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Agdamskii Sladkii
شماره جمع‌آوری
01782
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
01782
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:573e88c4-51dd-45a2-8a1a-3e3d3f151ade
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 septembre 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد