جزییات افزونه

MAP01302
شماره افزونه
MAP01302
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 September 2000
منبع جمع‌آوری
هرز، توزیع شده یا زیستگاه خودرو
موقعیت محل جمع‌آوری
Konscica
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۷۱۹۴۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۷۱۴۴۴۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۸۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۱‎−۲٫۵۱٫۲۵٫۴۹٫۷۱۳٫۲۱۵۱۴٫۶۱۱٫۴۶٫۸۲٫۴‎−۰٫۷
میانگین دما [°C]‎−۰٫۱۱٫۵۶۱۰٫۷۱۵٫۲۱۸٫۷۲۰٫۹۲۰٫۴۱۶٫۸۱۱٫۲۵٫۶۲
بیشینه دما [°C]۳۵٫۴۱۰٫۸۱۶۲۰٫۸۲۴٫۳۲۶٫۹۲۶٫۳۲۲٫۳۱۵٫۷۸٫۹۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۵۵۸۶۳۷۴۹۳۱۰۶۹۲۹۲۹۵۱۰۲۱۰۵۸۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۳٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۳۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۰۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۹۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:583579fe-677b-4a94-92f2-f390e33e2b7c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد