جزییات افزونه

AzGR-4291
شماره افزونه
AzGR-4291
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 19, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Athyrium
گونه
نام علمی
Athyrium filix-temina (L.)Roth.
نام محصول ارائه شده
fern woman
نامهای افزونه
نام افزونه
Dishi ayidosheyi
شناسه دیگر
DERMAN-10 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-10 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-10
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 19, 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-10
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5a0d4894-8945-4822-b515-fabab5e81412
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016