جزییات افزونه

AzGR-4291
شماره افزونه
AzGR-4291
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
19 July 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Athyrium
گونه
نام علمی
Athyrium filix-temina (L.)Roth.
محصول
fern woman
نامهای افزونه
نام افزونه
Dishi ayidosheyi
شناسه دیگر
DERMAN-10 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-10 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-10
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 July 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-10
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5a0d4894-8945-4822-b515-fabab5e81412
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶