جزییات افزونه

GR 1296
شماره افزونه
GR 1296
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1974
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
693003
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
693003 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
693003 DEU273
شناسه دیگر
56984 PRT005
شناسه دیگر
693003 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5ab79a82-407b-4696-a54c-8580740717b1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد