جزییات افزونه

AEG01
شماره افزونه
AEG01
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE001
تاریخ اکتساب
1950
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops ventricosa TAUSCH
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Aegilops 1
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5addfcd4-b012-44bd-89a4-4bdb3d605327
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد