جزییات افزونه

B01X0077
شماره افزونه
B01X0077
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
نام محصول ارائه شده
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
SL-62 /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5c63011b-7890-48e4-a7b3-6d10dbdf85d2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
28 October 2016