جزییات افزونه

NC006351
شماره افزونه
NC006351
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
محصول
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Haba de Menorca
شناسه دیگر
BGE001433 ESP004
شناسه دیگر
VF1101 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Baleares, Baleares, Ciutatdella de Menorca
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۰۰۳۰۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۸۳۸۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۷٫۳۷٫۲۸٫۵۱۰٫۳۱۳٫۴۱۷٫۲۲۰۲۰٫۴۱۸٫۶۱۴٫۸۱۱٫۱۸٫۷
میانگین دما [°C]۱۰٫۵۱۰٫۶۱۲٫۱۱۴۱۷٫۳۲۱٫۲۲۴٫۱۲۴٫۴۲۲٫۴۱۸٫۳۱۴٫۳۱۱٫۷
بیشینه دما [°C]۱۳٫۸۱۴٫۱۱۵٫۷۱۷٫۷۲۱٫۳۲۵٫۳۲۸٫۳۲۸٫۴۲۶٫۲۲۱٫۸۱۷٫۶۱۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۲۵۲۵۳۵۰۳۴۱۸۶۲۶۶۱۱۰۳۸۶۷۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۰٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۷٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۴٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۰٫۹
بارش سالانه [mm]
۶۲۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۶۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5c8784b6-f2f6-43d8-b49e-9150c04c10f8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد