جزییات افزونه

SWFRIS
شماره افزونه
SWFRIS
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
SWFRIS
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5e139ba0-d141-44e8-84af-deb516d280cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014