جزییات افزونه

BVAL-213012
شماره افزونه
BVAL-213012
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNr. 200
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie b
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1968
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Pfaffing
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۰۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۴۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۵۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۳‎−۵٫۴‎−۱٫۸۲٫۱۶٫۴۹٫۹۱۱٫۴۱۱۷٫۸۳٫۳‎−۰٫۴‎−۴
میانگین دما [°C]‎−۲٫۵‎−۱۳٫۵۷٫۸۱۲٫۵۱۵٫۸۱۷٫۴۱۶٫۹۱۳٫۶۸٫۴۳‎−۰٫۹
بیشینه دما [°C]۱٫۳۳٫۵۸٫۸۱۳٫۷۱۸٫۶۲۱٫۸۲۳٫۵۲۲٫۸۱۹٫۴۱۳٫۴۶٫۵۲٫۳
بارش ماهانه [mm]۹۰۷۹۸۶۹۴۱۱۸۱۵۲۱۶۲۱۳۹۹۴۷۸۸۱۱۰۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۷٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۰٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۷۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۵۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۵۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۵۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5ece3769-3124-4dc4-8abc-448f00349d95
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد