جزییات افزونه

NC010561
شماره افزونه
NC010561
کد موسسه
ESP025
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
Viv. Valencia
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Citrus
گونه
نام علمی
Citrus sinensis (L.) Osbeck
محصول
Naranjo
نامهای افزونه
نام افزونه
Newhall
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
December 1980
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C066
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5ee21012-d131-4ccb-8d86-007ac7829898
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد