جزییات افزونه

2003-CHO-JA-1
شماره افزونه
2003-CHO-JA-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Botanical Garden Berlin-Dahlem
شماره افزونه اهداکننده
612
آرایه‌بندی
جنس
Chaenomeles
نام علمی
Chaenomeles japonica
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
612 DEU022
شماره افزونه اهداکننده
612 DEU022
شناسه دیگر
A3000168 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5feb95c9-a297-43cf-b4b9-22d0b15540b0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد