جزییات افزونه

MAP01303
شماره افزونه
MAP01303
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
محصول
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 September 2000
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Molvice
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۷۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۷۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۳‎−۲٫۶۱٫۱۵٫۳۹٫۷۱۳٫۲۱۵۱۴٫۶۱۱٫۳۶٫۷۲٫۳‎−۰٫۸
میانگین دما [°C]‎−۰٫۲۱٫۳۵٫۸۱۰٫۶۱۵٫۱۱۸٫۷۲۰٫۹۲۰٫۴۱۶٫۷۱۱٫۱۵٫۵۱٫۹
بیشینه دما [°C]۲٫۹۵٫۳۱۰٫۶۱۵٫۹۲۰٫۷۲۴٫۲۲۶٫۸۲۶٫۲۲۲٫۲۱۵٫۵۸٫۸۴٫۶
بارش ماهانه [mm]۶۴۵۸۶۲۷۴۹۴۱۰۶۹۳۹۳۹۵۱۰۱۱۰۴۸۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۳٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۳۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۰۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:61590e99-d451-46aa-82b4-cf4fe5637a92
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد