جزییات افزونه

NW-03-0050-2011
شماره افزونه
NW-03-0050-2011
کد موسسه
DEU502
تاریخ اکتساب
2011
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium littorale (Turn.)Gilm.
نام محصول ارائه شده
Strand
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NW-03-0050-2011
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 October 2011
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NW-03-0050-2011
موقعیت محل جمع‌آوری
Niedersachsen; Leer
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:61d2b89b-32a9-4f54-9989-6bd84552197b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶