جزییات افزونه

AzGR-4310
شماره افزونه
AzGR-4310
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
8 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Salicornia
نام علمی
Salicornia europaea L.
نام محصول ارائه شده
glasswort
نامهای افزونه
نام افزونه
Choghan
شناسه دیگر
DERMAN-61 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-61 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-61
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 August 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-61
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:61d33719-d61a-45a6-8158-8e93ed5164f7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016