جزییات افزونه

AzGR-4328
شماره افزونه
AzGR-4328
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 26, 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Armoracia
نام علمی
Armoracia rusticana Gaertn.
نام محصول ارائه شده
horse radish
نامهای افزونه
شناسه دیگر
DERMAN-88 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-88 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-88
نام افزونه
Ady gıtıghotu
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 26, 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-88
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:626a0dcd-dd18-41b9-8e54-135773be1fb6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016