جزییات افزونه

AzGR-5230
شماره افزونه
AzGR-5230
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
28 June 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cotoneaster
نام علمی
Cotoneaster integerrimus Medic.
نام محصول ارائه شده
wild cotoneaste
نامهای افزونه
نام افزونه
Tamkenaryarpag dovshanalmasi
شناسه دیگر
azeDER-280 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-280 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-280
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 June 1961
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-280
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6332710f-0834-4f54-a00c-40e4afbfda99
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016