جزییات افزونه

AzGR-4511
شماره افزونه
AzGR-4511
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
August 25, 1956
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Salvia
گونه
نام علمی
Salvia sclarea L.
نام محصول ارائه شده
balm
نامهای افزونه
نام افزونه
Elver survesi
شناسه دیگر
DERMAN-464 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-464 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-464
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 25, 1956
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-464
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:662e4bf9-7814-4438-a06b-f38963168a4e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
27 October 2016