جزییات افزونه

AzGR-5170
شماره افزونه
AzGR-5170
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
24 June 1967
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus lagenaria Fisch.& C.A.Mey.ex Boiss
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Kichikyarpag yemishan
شناسه دیگر
azeDER-266 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-266 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-266
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 June 1967
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-266
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:66c29b5a-657b-474f-8ccd-b7c475ec6290
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016