جزییات افزونه

BVAL-211007
شماره افزونه
BVAL-211007
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1980
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Weizen (lockere Aehre)
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6746a945-306c-4696-a850-9e2c7fc49946
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد