جزییات افزونه

GUMP-TA00210
شماره افزونه
GUMP-TA00210
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 July 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
ALK-002-E97
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium alexandrinum L.
نام محصول ارائه شده
Berseem clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ALK-002-E97 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
ALK-002-E97 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9834
نام افزونه
Tabor
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9834
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:67d74eb8-0a65-43a8-97ff-6f44fc635eca
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد