جزییات افزونه

AzGR-4290
شماره افزونه
AzGR-4290
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 7, 1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Dryopteris
نام علمی
Dryopteris filix-mas (L.)Schott.
نام محصول ارائه شده
fern man
نامهای افزونه
نام افزونه
Erkek ayidosheyi
شناسه دیگر
DERMAN-9 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-9 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-9
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 7, 1954
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-9
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:681ff6f4-2a6a-49f4-83de-77dcc3601c51
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016