جزییات افزونه

AzGR-4290
شماره افزونه
AzGR-4290
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
7 June 1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Dryopteris
نام علمی
Dryopteris filix-mas (L.)Schott.
نام محصول ارائه شده
fern man
نامهای افزونه
نام افزونه
Erkek ayidosheyi
شناسه دیگر
DERMAN-9 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-9 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-9
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 1954
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-9
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:681ff6f4-2a6a-49f4-83de-77dcc3601c51
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016