جزییات افزونه

NC004450
شماره افزونه
NC004450
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Haba
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1977
موقعیت محل جمع‌آوری
Castilla y Leon, Leon, Vega de Espinareda, San Pedro de Olleros
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۶۹۸۶۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۷۱۵۲۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۷۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۰٫۵۱٫۶۴۵۸۱۰٫۹۱۳٫۱۱۲٫۹۱۰٫۹۷٫۴۳۰٫۸
میانگین دما [°C]۴٫۳۵٫۹۸٫۴۱۰۱۳٫۲۱۶٫۹۱۹٫۵۱۹٫۴۱۶٫۶۱۲٫۳۷٫۳۴٫۶
بیشینه دما [°C]۸٫۲۱۰٫۳۱۲٫۸۱۵٫۱۱۸٫۵۲۳۲۶۲۶۲۲٫۴۱۷٫۲۱۱٫۷۸٫۵
بارش ماهانه [mm]۸۵۷۸۶۲۶۰۶۲۴۳۲۳۳۰۵۳۷۸۱۰۲۱۰۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۳٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۵٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۷۷۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۸۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6975b3c5-a0c3-46f9-83b6-484d198bb34d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد