جزییات افزونه

AzGR-4321
شماره افزونه
AzGR-4321
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
3 August 1973
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Thlaspi
گونه
نام علمی
Thlaspi arvense L.
نام محصول ارائه شده
penny
نامهای افزونه
نام افزونه
Chol yarghanotu
شناسه دیگر
DERMAN-77 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-77 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-77
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
3 August 1973
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-77
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69c29c8c-ddc6-42d4-8e41-8d079c7ff16a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016