جزییات افزونه

DEU455-310
شماره افزونه
DEU455-310
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
CHASSELAS SEMIPERSIL
توضیحات
ACCENAME
true name
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6c12d216-1cb6-4f76-8957-cd43a95cb528
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014