جزییات افزونه

GUMP-TP00245
شماره افزونه
GUMP-TP00245
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
October 22, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6c509dc1-8b3a-4d20-adab-d565bb59e221
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد