جزییات افزونه

MNE00049
شماره افزونه
MNE00049
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
15 October 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Malus
گونه
نام علمی
Malus domestica Borkh.
محصول
Apple
نام محصول ارائه شده
apple
نامهای افزونه
نام افزونه
Aleksandrija
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-54
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 2009
منبع جمع‌آوری
باغستان
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-54
موقعیت محل جمع‌آوری
Cetinje Donje Polje
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۳۸۱۳۸۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۸٫۹۲۸۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۸۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱‎−۰٫۱۲۴٫۹۹٫۱۱۲٫۵۱۵۱۴٫۸۱۲۸٫۱۴۰٫۷
میانگین دما [°C]۲٫۵۳٫۴۶٫۱۹٫۲۱۳٫۸۱۷٫۴۲۰٫۲۲۰٫۱۱۷۱۲٫۵۷٫۵۴٫۱
بیشینه دما [°C]۶۷٫۱۱۰٫۲۱۳٫۶۱۸٫۶۲۲٫۳۲۵٫۴۲۵٫۵۲۲۱۶٫۸۱۱٫۱۷٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۴۷۱۳۲۱۲۰۱۱۵۹۳۷۲۴۹۶۴۱۰۴۱۴۳۱۸۵۱۶۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۲٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۶٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۴٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۹۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۸۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۹۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۴۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6dc3563f-443e-40ae-90a9-005020093281
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴