جزییات افزونه

01C0107620
شماره افزونه
01C0107620
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2013
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
unknown
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Yubileynaya 70
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6f1dbcc9-da03-4ce9-a714-3f0766bd813c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
16 May 2017