جزییات افزونه

01Z5200052
شماره افزونه
01Z5200052
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
PI 538323
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus spp.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI 538323 USA020
شماره افزونه اهداکننده
PI 538323 USA020
نام افزونه
K 432
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6f8677a7-0898-4bc5-8169-5a8b40228755
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد