جزییات افزونه

DEU455-143
شماره افزونه
DEU455-143
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
نام محصول ارائه شده
wine grape
نامهای افزونه
نام افزونه
RAEUSCHLING WEISSER
توضیحات
ACCENAME
misnomer
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6fd9065e-5546-4198-ad98-58f0e746eb3e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
9 January 2014