جزییات افزونه

01C0203426
شماره افزونه
01C0203426
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
VCM//CNO"S"/7C/3/KAL/BB
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
GV-P
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
spring wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
GV-P
نام افزونه
Gavilan
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:70c94a83-14e7-42d5-bd86-454f5249c0d0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد