جزییات افزونه

2003-ACH-PR-1
شماره افزونه
2003-ACH-PR-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Gembloux agro-biotech, Université de Liège, département des Sciences agronomiques, Phytotechnie des régions tempérées
شماره افزونه اهداکننده
77
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Achillea
نام علمی
Achillea ptarmica L.
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
77 BEL037
شناسه دیگر
A3000364 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7131c083-7697-41fe-b42d-1f8d159a8e89
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد