جزییات افزونه

UN0900005
شماره افزونه
UN0900005
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1975
منشاء مواد
Breeding institute code
AZE009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
نام محصول ارائه شده
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Afganistanskii 1715
شماره جمع‌آوری
00727
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00727
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7177ca7a-2b46-489f-950b-8e58e8503c1a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد