جزییات افزونه

swab
شماره افزونه
swab
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
0
شماره افزونه اهداکننده
TE 4333
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
TE 4333
نام افزونه
Albiner Sommerweizen B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Albinen
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:721a9f65-7d58-4e6c-aaa9-1edda0e0d0e2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد