جزییات افزونه

HBLFAG-Lac-0003
شماره افزونه
HBLFAG-Lac-0003
کد موسسه
AUT047
تاریخ اکتساب
1995
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
LAC 140/76
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. var. capitata L.
نام محصول ارائه شده
butterhead
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
LAC 140/76 DEU146
شماره افزونه اهداکننده
LAC 140/76 DEU146
نام افزونه
Tenax
توضیحات
original sample from Institute Quedlinburg
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7268ca65-9907-4709-a807-bbcb6a25c579
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد