جزییات افزونه

SWSAP
شماره افزونه
SWSAP
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7274ad11-83a3-4e23-b503-cfc8554b9224
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
9 January 2014