جزییات افزونه

SWSAP
شماره افزونه
SWSAP
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
Crop
Wheat
محصول
soft wheat
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7274ad11-83a3-4e23-b503-cfc8554b9224
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴