جزییات افزونه

GUMP-TA00148
شماره افزونه
GUMP-TA00148
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903373
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium alexandrinum L.
نام محصول ارائه شده
Berseem clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903373 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903373 AUT001
نام افزونه
Axi
شماره جمع‌آوری
S-2002-0259
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0259
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:73c8259a-0852-4742-baf7-6a65f8e1ac9e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد