جزییات افزونه

MRGB04251
شماره افزونه
MRGB04251
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
Crop
Rice
محصول
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
IAL 25
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:73e41144-8ad4-4ccf-99c2-c6d438654b00
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 février 2019
ایجاد شد
27 février 2019