جزییات افزونه

AzGR-4299
شماره افزونه
AzGR-4299
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
17 June 1951
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Convallaria
نام علمی
Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh.
نام محصول ارائه شده
lily of the valley
نامهای افزونه
نام افزونه
Zagafgaziya injichichayi
شناسه دیگر
DERMAN-37 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-37 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-37
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
17 June 1951
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-37
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:756ed4c4-870d-47e2-a635-34a639c7077e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶