جزییات افزونه

AzGR-4301
شماره افزونه
AzGR-4301
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
9 June 1958
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crocus
گونه
نام علمی
Crocus sativus L.
نام محصول ارائه شده
shafron
نامهای افزونه
نام افزونه
Adi zeferan
شناسه دیگر
DERMAN-39 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-39 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-39
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
9 June 1958
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-39
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:767b830a-f18e-4a5e-a34f-f61e9776831d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016