جزییات افزونه

239
شماره افزونه
239
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
گونه
نام علمی
Gossypium herbaceum x G. thurberi
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:76b28009-d3fd-4d67-86f4-b5fb3c40dae3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد