جزییات افزونه

AzGR-4335
شماره افزونه
AzGR-4335
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
14 July 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Chaerophyllum
نام علمی
Chaerophyllum aureum L.
نام محصول ارائه شده
chervil
نامهای افزونه
نام افزونه
Gizili jajig
شناسه دیگر
DERMAN-100 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-100 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-100
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 July 1990
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-100
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:76b465a1-1272-4309-af30-d6e5054c87dd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016