جزییات افزونه

3093
شماره افزونه
3093
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
September 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
MAVRO LOIS
شماره جمع‌آوری
VT015/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT015/83
موقعیت محل جمع‌آوری
RETHYMNO-DARIVIANA
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
250
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:76ec80f3-09bc-458d-bb7e-c6fb2c5e41fa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد